Home / Tài liệu môn Ngữ văn / Những bài văn hay lớp 8 mới nhất

Những bài văn hay lớp 8 mới nhất

Từ bài “Bàn luận về phép học” của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành

7212 1494911290056 1016 310x165 - Từ bài “Bàn luận về phép học” của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành

Từ bài “Bàn luận về phép học” của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành Bài làm Người xưa đã dạy: “Ngọc không mài không thành đồ vật, người không học, không biết rõ đạo.” Ở đây người ta …

Read More »