Home / Tài liệu môn Ngữ văn / Những bài văn hay lớp 4 mới nhất

Những bài văn hay lớp 4 mới nhất

[Văn 4] Kể về một câu chuyện về lòng nhân ái hay lòng hiếu thảo mà em được chứng kiến hay tham gia (lòng hiếu thảo)

tyad thumb mllh 310x165 - [Văn 4] Kể về một câu chuyện về lòng nhân ái hay lòng hiếu thảo mà em được chứng kiến hay tham gia (lòng hiếu thảo)

[Văn 4] Kể về một câu chuyện về lòng nhân ái hay lòng hiếu thảo mà em được chứng kiến hay tham gia (lòng hiếu thảo) Mở bài Một người tốt là người trước hết phải biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Em đã biết nhiều tấm gương …

Read More »