Tuyển tập 100 đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh 7

Tác giả: Đoàn Thích

Tham khảo nội dung sách Tuyển tập 100 đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh 7

Tải ebook “Tuyển tập 100 đề thi học sinh giỏi tiếng anh 7” bao gồm (671 trang có đáp án) do Đoàn Thích sưu tầm và tổng hợp từ các đề thi học sinh giỏi của các tỉnh thành, cũng như từ các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi. Với cuốn  tài liệu này là một nguồn tham khảo rèn luyện tốt môn tiếng anh cho các em học sinh, là cơ sở để các em tự tin bước vào các kỳ thi thật cấp huyện, tỉnh và thành phố. Đây cũng là một tài liệu quý cho các thầy cô giáo tuyển chọn ra đề và bồi dưỡng học sinh giỏi của mình.

Cùng danh mục