Ôn luyện Hóa học 9 luyện thi tốt nghiệp THCS

Tác giả: Ngô Ngọc An

Tham khảo nội dung sách Ôn luyện Hóa học 9 luyện thi tốt nghiệp THCS

Cuốn sách “Ôn Luyện Hóa Học 9 Luyện Thi Tốt Nghiệp THCS” của tác giả Ngô Ngọc An soạn thảo nhằm giúp các em học sinh ôn luyện kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học cơ sở. Nội dung sách gồm 5 chương được hệ thống hóa thành từng dạng lý thuyết và bài tập.Trong mỗi chương đều có kiến thức trọng tâm cần nhớ, bài tập minh họa, các câu hỏi và các bài tập.

Cùng danh mục