Công phá Vật lý

Tác giả: Tăng Hải Tuân

Tham khảo nội dung sách Công phá Vật lý

Cuốn sách “Công Phá Vật Lý” của tác giả Tăng Hải Tuấn biên soạn tổng hợp những kiến thức, kinh nghiệm mà tác giả tích lũy từ hồi học phổ thông, khi tham gia các diễn đàn, các nhóm Vật lí trên mạng, khi tham gia giảng dạy.

Cùng danh mục