Công phá đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Hóa

Tác giả: Lovebook

Tham khảo nội dung sách Công phá đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Hóa

Cuốn sách “Công Phá Đề Thi THPT Quốc Gia 2019 Môn Hóa Học” được biên soạn bám sát cấu trúc đề tham khảo của Bộ giáo Dục và Đào tạo, là cơ sở để các em học sinh lớp 12 làm quen với các dạng đề cũng như cách ra đề đối với Môn Hóa cho kỳ thi THPT Quốc Gia. Cùng với thành công của cuốn sách Công phá đề thi THPT Quốc Gia Hóa Học 2018, cuốn sách phiên bản 2019 này chắt lọc các tinh túy của quyển trước, đồng thời bổ sung các nội dung mang tính phổ cập và sát với đề thi THPT Quốc Gia tới đây.

Cùng danh mục