Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 4-5

Tác giả: Tổng hợp

Tham khảo nội dung sách Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 4-5

Cuốn Ebook “Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 4 – 5” (có đáp án) cung cấp cho các em học sinh lớp 4 lớp 5 các dạng toán hay theo từng chuyên đề. Mỗi phần đều có mục tóm tắt về kiến thức cần ghi nhớ, tiếp theo là các dạng bài tập áp dụng và lời giải chi tiết cho từng bài toán để các em nắm được phương pháp giải.

Cùng danh mục