Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 4 theo chuyên đề

Tác giả: Đại Lợi

Tham khảo nội dung sách Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 4 theo chuyên đề

Cuốn sách “Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 4 theo chuyên đề” của tác giả Đại Lợi biên soạn theo chương trình mới hiện hành, giúp các em nắm vựng các kiến thức trọng tâm về chủ điểm ngữ pháp, đồng thời mở rộng vốn từ vựng của mình. Ngoài ra còn giúp các em làm thành thạo các dạng bài tập khác nhau từ mức cơ bản cho đến nâng cao.

Cuốn sách được chia thành 3 phần chính:

Phần một: bao gồm phần ôn tập, củng cố và nâng cao kiến thức.

Phần hai: bao gồm các bộ đề thi dành cho học sinh giỏi.

Phần ba: bao gồm các lời giải chi tiết cho phần bài tập củng cố và cho cá bộ đề thi học sinh giỏi.

Cùng danh mục