Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 6 theo chuyên đề

Tác giả: Đại Lợi

Tham khảo nội dung sách Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 6 theo chuyên đề

Cuốn sách “Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Tiếng Anh 6 Theo Chuyên Đề” của tác giả Đại Lợi biên soạn nhằm giúp các em học sinh khối 6 nâng cao kỹ năng làm các dạng bài tập tiếng anh theo từng chuyên đề, để từ đó nắm vựng các cấu trúc ngữ pháp, và tăng cường vốn từ vựng để làm tốt và đạt điểm cao trong các kỳ thi học sinh giỏi sắp tới.

Cuốn sách gồm 2 phần chính:

Phần một: bao gồm phần ôn tập, củng cố và nâng cao kiến thức.

Phần hai: bao gồm các bộ đề thi dành cho học sinh giỏi.

Cùng danh mục