400 bài tập Vật lý 11 nâng cao

Tác giả: Trần Văn Dũng

Tham khảo nội dung sách 400 bài tập Vật lý 11 nâng cao

Cuốn sách 400 Bài tập vật lý 11 nâng cao của tác giả Trần Văn Dũng biên soạn dành cho các em học sinh lớp 11 Trung học phổ thông, nội dung gồm các bài tập đa dạng: Bài tập tự luận và trắc nghiệm giúp học sinh nâng cao và mở rộng kiến thức cũng như kỹ năng vận dụng để trả lời và giải các bài tập trong quá trình học tập và các kì thi

Cùng danh mục