Home / Tài liệu môn Toán học / Tài liệu Toán học lớp 4 / Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 – Trường Tiểu học Hoàng Xá

Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 – Trường Tiểu học Hoàng Xá

Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 – Trường Tiểu học Hoàng Xá

Câu 1: Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng: (1điểm )
1.1 Giá trị của chữ số 6 trong  số 386572  
    A. 6 B. 60 C. 600 D. 6000  
1.2 Phân số nào dưới đây lớn hơn hơn 1?  

de thi giua ki 2 mon toan lop 4 truong tieu hoc hoang xa - Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 - Trường Tiểu học Hoàng Xá

Câu 2. Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:

2.1 Phân số lớn nhất trong các phân số de thi giua ki 2 mon toan lop 4 truong tieu hoc hoang xa 1 - Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 - Trường Tiểu học Hoàng Xá

de thi giua ki 2 mon toan lop 4 truong tieu hoc hoang xa 2 - Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 - Trường Tiểu học Hoàng Xá

2.2 Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong các phân số:

de thi giua ki 2 mon toan lop 4 truong tieu hoc hoang xa 3 - Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 - Trường Tiểu học Hoàng Xá

A. 24 B. 26  C. 28 D. 22

Câu 3. Tínhde thi giua ki 2 mon toan lop 4 truong tieu hoc hoang xa 4 - Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 - Trường Tiểu học Hoàng Xá
Câu 4: Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng: (1điểm )
Giá trị của biểu thức: 2010: 15 + 138 56 là:

a. 272    b.7862     c.15232           d.359

Câu 5: Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng: (1điểm )
Kết quả của biểu thức: 75 + (152 x 5 ) – 30: 2 là:

a. 126        b. 26          c. 820             d. 206

Câu 6: Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng: (1điểm )

6.1. Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 45m2 6cm2 = ……….. cm2 là:

A. 456      B. 4506        C. 456 000           D. 450 006

6.2 Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3giờ 15 phút = …………phút là:

a. 315phút         b. 195 phút       c. 75 phút      d. 180 phút

>> Xem thêm:  Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt - Trường Tiểu học Đông Thọ

Câu 7: Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng: (1điểm )

7.1 Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3km 15 m = …………m là:

a. 315 m       b. 3150 km        c. 3015 km      d. 30150 km

7.2 Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3 tấn 5kg = …… kg là:

a. 3005 kg           b. 3500 kg         c. 305 kg        d. 3500kg

Câu 8: Tìm x: (1điểm )de thi giua ki 2 mon toan lop 4 truong tieu hoc hoang xa 5 - Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 - Trường Tiểu học Hoàng Xá

Câu 9. Đặt tính rồi tính ( 1 điểm)

de thi giua ki 2 mon toan lop 4 truong tieu hoc hoang xa 6 - Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 - Trường Tiểu học Hoàng Xá

Câu 10. Bài toán (1 điểm)

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 240 m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Cứ 100m người ta thu hoạch được 60 kg  lúa. Tính  số lúa thu hoạch từ mảnh đất đó.


ĐÁP ÁN

Câu 1.1 1.2 2.1 2.2 4 5 6.1 6.2 7.1 7.2
Ý đúng D C C B B A D B C A

Câu 3. 

de thi giua ki 2 mon toan lop 4 truong tieu hoc hoang xa 7 - Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 - Trường Tiểu học Hoàng Xá

Câu 8. Tìm x de thi giua ki 2 mon toan lop 4 truong tieu hoc hoang xa 8 - Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 - Trường Tiểu học Hoàng Xá

Câu 9. Đặt tính rồi tính

de thi giua ki 2 mon toan lop 4 truong tieu hoc hoang xa 9 - Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 - Trường Tiểu học Hoàng Xá


Câu 10:

Bài làm

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là
    120 x  2/3  =  80 (mét)          (0.25 điểm)
Diện tích mảnh đất hình chư nhật là
    120 x 80 = 9600(m2 )           (0.25 điểm)
Số kg thóc thu được từ mảnh đất đó là:
    9600:100 x 50 =4800(kg)         (0.25 điểm)
      Đáp số: 4800kg
    Đúng  3 lời giải được  (0.25 điểm)
 

Check Also

nu sinh dep mo95757972 310x165 - Đề thi cuối năm lớp 4 môn Toán - Trường Tiểu học Nhân Lộc

Đề thi cuối năm lớp 4 môn Toán – Trường Tiểu học Nhân Lộc

Đề thi cuối năm lớp 4 môn Toán – Trường Tiểu học Nhân Lộc Câu …

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments