Home / Tài liệu môn Toán học / Tài liệu Toán học lớp 4 / Đề thi cuối năm lớp 4 môn Toán – Trường Tiểu học Nhân Lộc

Đề thi cuối năm lớp 4 môn Toán – Trường Tiểu học Nhân Lộc

Đề thi cuối năm lớp 4 môn Toán – Trường Tiểu học Nhân Lộc

Câu 1:  Trong các số: 105; 5643; 2718; 345 số nào chia hết cho 2?

A. 105                B. 5643               C. 2718              D. 345

Câu 2: Giá trị chữ số 4 trong số 17 406 là:

A. 4              B. 40               C. 400                  D. 4000

Câu 3: Phân số 75/300 được rút gọn thành phân số tối giản là:

de thi cuoi nam lop 4 mon toan truong tieu hoc nhan loc - Đề thi cuối năm lớp 4 môn Toán - Trường Tiểu học Nhân Lộc

Câu 4: Giá trị của biểu thức 125 x 2 + 36 x 2 là:

A. 232             B. 322                C. 323                       D. 324

Câu 5: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm:

1m2 25cm2 = … cm2

195 phút = ……. giờ …… phút

Câu 6: Tính:

de thi cuoi nam lop 4 mon toan truong tieu hoc nhan loc 1 - Đề thi cuối năm lớp 4 môn Toán - Trường Tiểu học Nhân Lộc

Câu 7: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 5 x 36 x 2

b) 127 + 1 + 73 + 39

Câu 8: Trên hình vẽ sau:

de thi cuoi nam lop 4 mon toan truong tieu hoc nhan loc 2 - Đề thi cuối năm lớp 4 môn Toán - Trường Tiểu học Nhân Lộc

a. Đoạn thẳng nào song song với AB?.

b. Đoạn thẳng nào vuông góc với ED?.

Câu 9:  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 36 m. Chiều rộng bằng 4/6 chiều dài.

a) Tính chu vi của thửa ruộng đó.

b) Tính diện tích của thửa ruộng đó.

Câu 10:  Tổng của hai số là 30. Tìm hai số đó, biết số lớn gấp đôi số bé?

>> Xem thêm:  71 bài Toán lớp 4 ôn thi học kỳ


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TOÁN 4

Câu 1: 0.5 điểm C. 2718

Câu 2: 0,5 điểm C. 400

Câu 3: 0.5 điểm A. 25/100

Câu 4: 1 điểm B. 322

Câu 5: 1 điểm

1m2 25cm2 = 10025 cm2

195 phút = 3 giờ 15 phút

Câu 6. 2 điểm

de thi cuoi nam lop 4 mon toan truong tieu hoc nhan loc 3 - Đề thi cuối năm lớp 4 môn Toán - Trường Tiểu học Nhân Lộc\

Câu 7: 1 điểm

a) 5 x 36 x 2 = (5 x 2) x 36                        b) 127 + 1 + 73 + 39 = (127 + 73) + (1 + 39)

= 10 x 36                                                       =      200    +     40

= 360                                                             = 240

Câu 8: 0,5 điểm

a. Đoạn thẳng AB song song với đoạn thẳng DE

b. Đoạn thẳng ED vuông góc với đoạn thẳng DC

Câu 9: 2 điểm

de thi cuoi nam lop 4 mon toan truong tieu hoc nhan loc 4 - Đề thi cuối năm lớp 4 môn Toán - Trường Tiểu học Nhân Lộc

Bài giải:

Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là: (0,25 điểm)

36: 6 x 4 = 24 (m) (0,25 điểm)

a. Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là: (0,25 điểm)

(36 + 24) x 2 = 120 (m) (0,25 điểm)

b. Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là: (0,25 điểm)

36 x 24 = 864 (m2) (0,5 điểm)

Đáp số: a. 24m (0,25 điểm)

b. 864 m2

Câu 10: 1 điểm

Bài giải

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 2 = 3 (phần) (0,25 điểm)

>> Xem thêm:  Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Số bé là: 30: 3 = 10 (0, 25 điểm)

Số lớn là: 10 x 2 = 20

Đáp số: 10; 20 (0,25 điểm)

 

Check Also

anh gai hoc sinh cap 3 de thuong 310x165 - Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 - Trường Tiểu học Cẩm Vũ

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 – Trường Tiểu học Cẩm Vũ

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 – Trường Tiểu học Cẩm …

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments